Varför innehåller inte tandkrämen ROCS för vuxna fluor?


Varför innehåller inte tandkrämen ROCS för vuxna fluor?

Fluor förekommer traditionellt i tandkräm, eftersom den bidrar till fördröjning av kalcium från emalj och skyddar därigenom tänderna från karies. Denna egenskap hos fluor bidrar till en betydande minskning av karies hos barn och ungdomar.

Efter avslutad mognadsprocess hos emaljen minskar kraftigt effektiviteten hos fluor för kariesprevention. Därför är användning av fluortandkräm hos vuxna inte lämpligt. Tänk på att en överdos av fluor kan skada kroppen som helhet.

Tandkräm med fluor rekommenderas inte vid höga halter av fluor i dricksvatten (mer än 1,2 mg/l). ROCS tandkrämer för vuxna innehåller inte fluor. Den höga skyddsnivån för tänder fås genom andra komponenter.

Vid användning av ROCS tandkrämer höjs syramotståndet hos emaljen med 75 %! Hastigheten på uppkomsten av kalcium i emaljen (remineralization) ökar med nästan 2ggr efter 3 månaders användning av ROCS tandkräm för vuxna. Det är en stor fördel med ROCS tandkrämer i jämförelse med andra tandkrämer med fluor.